Puheet ja kirjoitukset


Hämeen Kaiku 4.4.2015

Yksin ei voi jättää - mukaan ei voi ottaa

Merivuoren pariskunta ja Kaisa Lepola

Omaishoito on asia, jota seuraavalla vaalikaudella on kehitettävä. Siksi omaishoitajien ja läheisten liitto on haastanut kansanedustajaehdokkaat tutustumaan omaishoitajan arkeen. Otin haasteen vastaan ja pääsin tutustumaan Merivuoren perheen arkeen Forssassa. Omaishoitajana toimii rouva, joka hoitaa puolisoaan. Mies on 85-vuotias ja hän on saanut kaksi erilaista infarktia, kuulo on huono kuten myös näkö. Muisti on viimeisten vuosien aikana heikentynyt. Puoliso on ollut virallisena omaishoitajana nelisen vuotta. Tällä hetkellä omaishoitaja saa alinta omaishoidon tukea, joka on 395,27 €/kk:ssa. Omaishoidontukea myönnetään Forssan seudulla kolmessa luokassa kriteerien mukaan. Keskimmäinen palkkio on 604,43€/kk:ssa ja ylin palkkio on 777,96 €/kk:ssa. Kun laskee vertailuna tehostetun palveluasumisen kustannuksia, ovat ne 100€/vrk hinnalla laskettuna kuukaudessa kunnalle n. 3000€, usein todelliset kustannukset ovat enemmän kuin sen 100€/vrk:ssa.

Merivuorilla mies on hyvin kiinni puolisossaan ja kokee turvattomuutta heti kun vaimo on poissa näköetäisyydeltä. Yksin puolisoa ei voi jättää. Ulko-oveen on laitettu lukko, jottei mies lähtisi kotoa. Viime aikoina miehelle on tullut pelkoja, joka on lisäännyt yöllisiä kuljeskeluja. Yksi yö mies oli neljältä mennyt lämmittämään puusaunaa.

Olimme sopineet, että kun tulen heille, voi puoliso lähteä asioille ja minä jään miehen seuraksi siksi aikaa. Halusin, että käynnistäni olisi perheelle oikeasti myös apua. Vaimon lähtiessä teimme miehen kanssa kävelylenkin ja luin hänelle päivän lehden. Sen jälkeen valvoin unta ja useamman kerran rauhoittelin, että vaimo palaa kotiin, enkä minä jätä häntä yksin.
Päivän antina voi todeta, miten vaativaa työtä omaishoitajana toimiminen on. Mieleeni jäivät sanat, "yksin ei voi jättää - mukaan ei voi ottaa". Omaishoitajana työtä tehdään sydämellä, rakkaudella, mutta myös hyvin sitoutuneesti ja toisaalta sidottuna. Pariskunta on ollut yli 70 vuotta yhdessä, josta 62 vuotta naimisissa. Merivuorilla olisi mahdollisuus kolmeen lakisääteiseen vapaaseen, jolloin mies pääsisi intervallipaikalle palveluasumisen yksikköön ja vaimo saisi lepoa ja omaa aikaa. Perhe ei ole kuitenkaan vielä tätä mahdollisuutta käyttänyt.

Tällä hetkellä Suomessa on yli 300 000 omaishoitajaa, joiden oikeudet eivät ole tasa-arvoiset kuntien erilaisista käytänteistä ja tukimuodoista johtuen. Omaishoitajuudesta maksettava korvaus ei myöskään ole subjektiivinen oikeus, vaan se on kuntien talousarvioissa määrittelemä määrärahasidonnainen etuus, joka voi loppua kesken vuoden, jolloin kaikki kriteerit täyttävistä eivät saa palkkiota. Forssassa on tällä hetkellä kaikki määrärahat sidottuina, mutta nyt syntynyttä jonoa pyritään purkamaan. Kaupunki on tehnyt valtuustotason vanhuspalvelustrategian, jossa omaishoito on nostettu keskiöön. Strategiaa päivitetään parhaillaan seudulliseksi, koska palvelun myöntäjänä toimii nyt Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja toivon, että omaishoito nostetaan edelleen keskiöön.

Tapaamani omaishoitaja kertoo Forssan seudulla omaishoitajista pidettävän hyvää huolta. Vuoden alusta omaishoitajille on uutuutena tarjottu mahdollisuus sairaanhoitajan tekemään terveystarkastukseen, jossa omaishoitajan terveydentilaa ja jaksamista tarkastellaan. Vaimo kertoo, että tulee toimimaan omaishoitajana niin kauan kuin oma terveys antaa myöden ja jaksaa. Puoliso kiittelee useaan otteeseen ihanaa vaimoaan hyvästä hoidosta.
Yhteiskunnan on syytä tukea omaishoitajien työtä monipuolisesti. Uuden omaishoitolain myötä oikeusturvaa, palveluja, tuen saatavuutta ja työelämän joustoa tulee kehittää ja vahvistaa siten, että yhä useammalla on mahdollisuus hoitaa omaisensa itse. Meiltä ehdokkailta usein kysytään, mitä konkreettista teette taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Tämä on yksi tärkeä ja konkreettinen teko sekä lupaus siitä, mitä talouden parantamisen eteen voidaan tulevina vuosina tehdä, kun väki entisestään ikääntyy. Puhumattakaan inhimillisyydestä sairauden tai vanhuuden koittaessa.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Koijärven koulun ja päiväkodin vihkiäiset 31.3.2015
Onnea Koijärven koulu ja päiväkoti!

Arvoisat lapset, opettajat ja muut juhlaan osallistuvat.

Meillä on tänään harvinainen päivä, kun saamme vihkiä ihan upouuden koulu -päiväkodin käyttöömme. Useimmat kunnat joutuvat lomauttamaan, lakkauttamaan kouluja ja venyttämään remontteja, koska taloudellinen tilanne ei kestä korjaamista tai rakentamista. Forssassakin rahat ovat vähissä, mutta meillä on päätetty satsata lapsiin, luontoon, ympäristöön ja ekologisuuteen. Ja tässä me nyt ollaan. Upeassa maalaismiljöössä, avarissa ja kauniissa tiloissa uudessa ekokoulupäiväkodissa.

Monikaan lapsi tai opettaja ei pääse elämänsä aikana koskaan täysin uuteen kouluun. Teillä tämä hieno mahdollisuus on ollut vuoden alusta lähtien. Teillä on uudet tilat, joissa on ajateltu opettajien ja lasten työskentelyolosuhteita, toimivuutta ja viihtyisyyttä. Te olette saaneet osallistua tilojen ja pihan suunnitteluun ja täällä luonto alkaa suoraan luokkahuoneesta. Tämä koulu on myönteinen asia forssalle ja erityisesti koko Pohjoisen Forssan kehitykselle. Toivotaan, että monet luontoa, rauhaa ja ympäristöasioita arvostavat perheet löytävät tämän alueen asuinpaikakseen nyt ja tulevaisuudessa.
Koulun rakentamisen taustalla on paljon työtä, valmistelua, kokouksia ja vaikeita päätöksiä. Forssan kaupunki päätti vuonna 2011 yhdistää kaksi pohjoisosan huonokuntoista kyläkoulua. Viime vuonna niiden tilalle päätettiin rakentaa uusi koulu. Päätös ei ollut helppo, koska oppilaat olisivat kyllä mahtuneet keskustan alueen kouluihin. Kaupunki piti tätä ratkaisua kuitenkin inhimillisempänä, kuin sitä, että oppilaita olisi kuskattu pisimmillään jopa 30 kilometrin päästä keskustaan kouluun.
Koulun rakentaminen maksoi 3 250 000€, josta valtionosuutta saatiin n. 667 000€. Koijärven alueen kylät ja asukkaat ovat olleet merkittävästi mahdollistamassa koulu- päiväkodin toteutumista ja näyttäneet todella tuon yhteisöllisyyden merkityksen ja voiman mitä talkootyöllä parhaimmillaan voidaan tehdä. Talkoolaiset ovat tehneet arvokasta työtä lukemattomia talkootunteja. Tällä koululla on vahva lähiasukkaiden tuki, joka luo hyvät edellytykset myös kasvatustyölle. Uskon, että tämä projekti on lisännyt niin teidän lasten, opettajien ja alueen asukkaiden yhteisöllisyyttä. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia tähän työhön osallistuneita asukkaita, yrittäjiä, talkoolaisia, jotka olette tämän mahdollistaneet. Te piditte lupauksen siitä, että osallistuitte koulun kustannuksiin työllä.

Forssan kaupungin tavoite on olla lapsiystävällisin kaupunki vuonna 2017. Tämä koulupäiväkotikeskus on konkreettinen teko tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, periaatteet palveluiden järjestämisessä, tahto, asenne, yhteistoiminta ja osaaminen tukevat sitä, minkälainen lasten Forssa meillä tulevaisuudessa on.
Minä haluan toivottaa teille kaikille tänne iloisia, onnellisia, arkisia päiviä. Nauttikaa luonnosta, retkeilkää, viljelkää, tutkikaa, kiipeilkää, laittakaa sormet ja varpaat multaan!

Luen teille yhden runon joka kuvasi tunnelmiani...

Tahtoisin leikkiä tuulen kanssa ja kohota korkealle. 
Tahtoisin palasen taivasta ja pilviä tyynyn alle.
Tahtoisin juosta kuin tuulispää ja löytää sinisen saaren tai kiivetä korkean vuoren päälle ja omistaa sateenkaaren.
Tahtoisin tanssia metsässä ja rakentaa majan puuhun.
Tahtoisin saada myös hopealaivan ja purjehtia kuuhun.


____________________________________________________________________________________________________________________________________

9.3.2015

Työ on työvoitto!

Kaupunkimme ja seutumme suurin ongelma on tällä hetkellä työttömyys.

On kestämätöntä että sadat työkykyiset- ja haluiset forssalaiset eivät yrityksistään huolimatta pääse kiinni työelämään.

Forssan kaupunki on satsannut viimeisinä vuosina merkittävästi työllisyydenhoitamiseen. Siihen on satsattu niin taloudellisesti (3,6M€), innovoiden erilaisia työpajoja (Wirta, Texvex, työllistämisseteli), mutta ennen kaikkea panostus on tehty inhimillisesti, Forssan kaupunki haluaa välittää työttömistä ihmisistä. Me haluamme, että jokainen työttömänä oleva tietää, että kaupunkimme tekee parhaansa siinä, että seutu kehittyy, elinkeinoelämän edellytykset kehittää ja kasvattaa toimintojaan olisivat mahdollisimman helpot, koulutusmahdollisuudet olisivat kattavat ja joustavat. Ennen kaikkea panostamme siihen, että pitkäaikaisesti työtä vailla olevat kohdataan yksilöllisesti ja yhdessä etsitään polkua vaikeasta tilanteesta eteenpäin. Tästä työstä kertoo nyt jo tilasto, jossa Forssan kaupunki on koko Kanta-Hämeen tilastoissa aktivoinnin suhteen ykkönen. Marraskuussa 38,6 % pitkäaikaistyöttömistä oli aktivointitoimenpiteiden piirissä.

Tästä kertoo, että me haluamme tarjota vaihtoehtoja ja erityistä tukea työllistymisen avuksi.

Forssan kaupunki haluaa, että työtön saa kaiken mahdollisen avun ja tuen siihen, että arkeen löytyy tekemistä, joka edistäisi jokaisen ihmisen arjessa kiinni pysymistä, osaamisen kehittämistä, mielekästä tekemistä ja tietysti edesauttamista siinä, että työttömät työllistyvät palkkatyöhön.

Työnantajille Forssan kaupunki tarjoaa tietoa ja tukea, miten he voisivat työllistää ensin tuetusti ja tietysti toiveena, että työtön saisi kestävää ja pitkäkestoista työtä. Ja toisaalta ymmärtää yhteiskunnan kehityksessä se, että työvoimasta ennustetaan olevan tulevaisuudessa pulaa. Yhteiskunnan merkittävä tehtävä tulevaisuudessa on löytää työlle tekijänsä ja tekijälle palkanmaksaja.

Nyt Forssan kaupunki on ottanut uuden askeleen kamppailussa työttömyyttä vastaan. Kaikki kaupungin työllisyyteen liittyvät palvelut löytyvät Työvoitto-nimisen palvelun takaa. Tänään alkaa uudenlainen kampanja pitkäaikaistyöttömyyttä vastaan. Kampanjan avulla herätellään koko kaupunki asukkaineen ja yrityksineen yhteisöllisyyteen ja vastuuntuntoon tekemään työtä tämän seutumme yhteisen kurjan ongelman poistoon. Tämä työ ei ole helppoa, eivätkä tulokset synny hetkessä. Minusta tärkeintä tässä on se, että ymmärretään, että tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole syyllisiä tai syyttömiä, vaan on liikaa ihmisiä joiden perustoimeentulon epävakaus on pitkittynyt työttömyydestä johtuen. Tai on yrittäjiä, joiden toimintaedellytykset ja taloudellinen vakaus on vaakalaudalla. On kuntia ja valtio, joiden pitäisi lähes säästää itsensä hengiltä tulevaisuuden lukujen valossa. Mutta tänään ja tästä eteenpäin meillä on yhteinen, positiivinen, yhteisöllinen asenne, jolla me taistelemme työn saamisen puolesta kaikki!

Lisää tästä kaikesta kuulemme tämän päivän työllisyysmessuilla. Todetaan messut virallisesti avatuiksi ja kaikki messuvieraat, asettelijat ja yhteistyökumppanit lämpimästi tervetulleiksi. Erityinen kiitos Messujen järjestäjille Forssan työllisyyspalveluihin.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Hämeen Kaiku 4.1.2015

Kaisa Lepola: Onko Forssan seudulla pisin matka tuumasta toimeen?

Forssan seudulla on tehty lujasti töitä viimeisen vuoden aikana. Muutokset ja niiden läpivienti mm. Hyvinvointikuntayhtymän käynnistäminen sekä kuntarakenteisiin liittyvä selvitystyö on vaatinut tekijöitä ja tekijöiltä paljon. Kiitos ahkerille työntekijöille, niin palkkatyöhön, kuin päätöksentekoon luottamustoimissa toimiville. Seudullamme on iso joukko henkilöitä, jotka ymmärtävät mistä tässä ajassa on kyse. Hyvin toteutettu ja hyvässä hengessä tehty kuntarakenneselvitystyö antaa vahvan faktapohjan ymmärrykselle. Talous-, seutumme ikärakenne, sosiaali-ja terveydenhuollon uudistukset sekä työllisyystilanne ovat uuden edessä ja ne vaativat meiltä yhdessä viisaasti toimimista.

Seudullamme on olennaista miettiä, minkä haluamme olevan totta kymmenen vuoden päästä. Sellaisen työn tekemisen ja todellisen valmistelutyön aika on nyt. Nyt ei ole varaa kerta toisensa jälkeen "kannella" kuka on missäkin sanonut ja mitä, keskustella siitä kerta toisensa jälkeen, että kuka luottaa ja keneen. Tällaisessa pelissä ei ole voittajia, mutta kuntalaiset, me kaikki, olemme häviäjiä. Asenteelliset korvat ja myrkylliset kertojat toivon tekemään töitä seutukuntamme pelastamiseksi, yhdessä, avointa ja reilua johtamiskulttuuria ylläpitäen. Kuntalaiset eri rooleissaan ansaitsevat sen! Jokapäiväisillä teoilla ja sanoilla määritämme sen suunnan, johon haluamme seutumme kehittyvän. Onnistumista pidemmällä aikajänteellä voimme tässä työssä mitata ihmisten hyvinvoinnilla, kestävällä kehityksellä ja vakaudella.

Kaikki ymmärtävät, että kuntakentällä lain edellyttämä byrokratia ja demokraattisesti toimiminen vaativat aikansa, hintansa ja pitkäjänteisen työotteen. Erilaisten ehdotuksien ja työn aloittamisen aika on juuri siksi, juuri nyt. Kaikki seutumme kunnat ovat päättäneet yhteistyön lisäämisen puolesta, joten tarvitaan konkreettisia tekoja. Strategiaksi riittää hyvin tehty kuntarakenneselvitys, josta saamme useammalle toimialalle konkreettisen yhteistyön lisäämisen pohjaa.

Onko meillä liian pitkä matka on tuumasta toimeen? Uuteen vuoteen voidaan lähteä tähän toimeen aidosti tarttumalla. Tulevat vaalit eivät tuo yhteiskuntaamme yhtään lisää rahaa, elinvoimaa, uusia asukkaita, muuta ikärakennettamme tai ihmisten sairastavuutta. Sellaisen illuusion tai lupausten perään ei kannattaisi vaarantaa seutukuntamme tulevaisuutta. Toki tulojen ja menojen erilaiseen kohdentamiseen pystytään aina vaikuttamaan, kun uudet vallanpitäjät valitaan. Liikkumavara ja vaihtoehdot ovat kuitenkin rajallisia ja hyvä on muistaa, että yhteistyötä tarvitaan vaalien jälkeenkin mahdollisten linjamuutosten eteenpäin viemiseksi. Itse näen poliittisen päätöksentekijän tärkeimmäksi tehtäväksi nyky-yhteiskunnassa hyvinvoinnin jakamisen sekä luomisen, oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.

Tulevaisuus tarvitsee päättäjiä, jotka kääntävät juhlapuheet ja tietoon perustuvat asiat konkreettisiksi teoiksi. Päättäjiä, joiden sydän palaa tulevaisuudelle ja sen näkemiselle, että yhteistyöllä noustaan vaikeista ajoista huolimatta. Päättäjiä, jotka ovat valmiita pitämään yhteisvastuullisesti huolta koko meidän seudusta, sen kaikista erilaisista asukkaista ja ajamaan yhdessä seutumme etua palveluitamme reilusti ja realistisesti puolustaen.

Aidossa yhteistyössä annetaan ääni vaientamatta myös niille, joiden sydän palaa riskinotolle, heittäytymiselle ja hulluille unelmille, niin yrityselämässä, virkatöissä kuin päätöksenteossa. Tulevaisuudessa pärjäävät parhaiten ne, jotka osaavat yhdistää edellä mainitut asiat sekä tiedon ja osaamisen vastaamaan yhteiskunnan ja kuntalaisten muuttuviin tarpeisiin.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Yrittäjänaisjuhla 25.10.2014

Yrittäjänaisten juhlan juhlapuhe

Kaupungin puolesta haluan kiittää teitä kutsusta jokavuotiseen juhlaanne. On mielenkiintoista päästä kanssanne juhlistamaan vuoden yrittäjänaista, jonka keskuudestanne olette tänä vuonna valinneet. Uskon, että jokainen teistä voisi valintana olla vuoden yrittäjänainen. Teette työtä kaupunkimme ja seutumme elinvoimaa edistäen, työllistätte itsenne ja eri määrän muita työntekijöitä, tarjoatte hyvinvointia tai muita erilaisia palveluita kuntalaisille ja elävöitätte todella tätä meidän kaupunkia ja seutua liikkeillänne ja palveluillanne. Jos teitä ei olisi, miltä meidän kaupunki ja kunnat näyttäisivät, mitä tarjontaa meillä olisi peruspalvelujen lisäksi.

Puhetta valmistellessani kysyin kaiken tietävältä googlelta, mitä se sanoo naisyrittäjästä. Päälimmäinen vastaus kuului, naisyrittäjä on usein yksinyrittäjä. Jos palkattua työvoimaa on, sitä on hyvin vähän. Yrittäjän oma hyvinvointi on koko yrityksen olemassaolon ja menestymisen perusta. Naisyrittäjät voivat pääsääntöisesti hyvin. He tuntevat  työnsä merkitykselliseksi ja ovat työstään selvästi ylpeitä. Naisyrittäjät arvioivat terveydentilansa hyväksi ja ylläpitävät terveyttään liikkumalla, syömällä ja nukkumalla säännöllisesti. Suurin osa yrittäjistä järjestää itselleen säännöllisesti myös lomaa tai ainakin pidennettyjä viikonloppuja. Verkostoituminen toisten yrittäjien kanssa koetaan tärkeäksi, koska yrittäjän arki on usein yksinäistä. Parasta tukea koetaan saavan perheeltä sekä toisilta yrittäjiltä. Ja niinpä te ja me tänään ollaan täällä.

Teidän sloganit, ROHKEASTI RINNAKKAIN täällä lounais-hämeessä ja valtakunnallisesti, RAHAA PITÄÄ TULLA ja HAUSKAA SAA OLLA ovat minusta kyllä tätä teidän porukkaa hyvin kuvaava. Teidän strategia toimii, kun toimintanne näyttäytyy ulospäin sellaisena, jollaiseksi olette tavoitteet asettaneet.

Tämä päivä ei ole yrittämiselle eikä kuntataloudelle kiitollinen. Me säästämme, te säästätte ja kuntalaisistamme liian moni on tänä päivänä vailla työtä ja sitä kautta ilman arjen perusturvaa, riittävää toimeentuloa. Se näkyy ja kuuluu niin meille kaupunkiorganisaatioon kuin teille yrittäjille. Olemme pieni kaupunki, joka on noussut teollisuudesta ja myös miltei kaatunut teollisuuden päättymiseen.

90-luvulla maksoimme historiastamme kovan hinnan, joka näkyy edelleen tilastoissamme. Alkoholin suurkulutus, perheiden ja sitä kautta lasten pahoinvointi, puukko ja poliisi ovat liian monille tuttuja.  Konkurssiaalto polki ja tuhosi tällöin myös useamman perheen elämän. Voidaan todeta, että seudullamme on eletty aiemminkin kovia aikoja. Kaupunki on ollut rakennemuutosaluetta, jota valtio on tukenut, että olemme selvinneet pahimman yli.

Tällaista menneisyyttä ei pidä hävetä yhteiskunnassamme. Me kaikki voidaan olla ylpeitä siitä mitä me olemme tänään. Täällä seudulla on aina yritetty ja yritetään edelleen...Se mitä me tarvitsemme, on luottamus... luottamusta omaan itseemme, omana itsenämme sekä itseämme ja toisiamme varten. Ryhti on nostettava kaikessa tekemisessä lievästä kumarasta, ryhdikkääksi. Te, yrittäjänaiset olette mielestäni siinä onnistuneetkin esimerkillisesti, vaikka tiedän, että ei teilläkään aina helppoa ole.

Kaupunkina pyrimme tekemään yrittämiseen parhaat mahdolliset edellytykset. Investoimme viihtyvyyteen, kaavoitamme tarpeisiin ja siistimme nurkat. Järjestämme päivähoitoa, koulupalveluja ja vanhustenhoitoa mahdollisimman laadukkaasti, mutta kustannustehokkaasti. Puolustamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä yritämme valvoa seutumme etua kaikissa mahdollisissa foorumeissa. Uskon, että meidän kaikkien täällä olevien yhteinen tavoite on se, että saamme toimia jatkossakin kauniilla, perinteitä ja historiaa kunnioittavalla seutukunnalla yhdessä.... Tulevaisuutta tuleville sukupolville rakentaen.

Toivotan teille ratkiriemukasta iltaa, jonka osalta luottamukseni teihin on korkealla, että en epäile tätä asiaa yhtään. Itse saan aamulla ministeritason vieraan kotiini yhteishaastatteluun seutumme tulevaisuudesta, niin voi olla, että lähden virittäytymään näihin tunnelmiin ennen aamuyön tunteja.

Toivotan jo tässä vaiheessa lämpimimmät onnittelut kohta valittavalle vuoden naisyrittäjälle !!!!

____________________________________________________________________________________________________________________________________

70 -vuotta juhla 18.9.2014

Forssan kaupungin tervehdys 70 -vuotta täyttäneille

Arvoisat syntymäpäiväjuhlavieraat,

Minulla on ilo päästä onnittelemaan Forssan kaupungin puolesta teitä tänä vuonna 70 -vuotta täyttäneitä ja tuoda kaupungin tervehdys tähän juhlaan. Haluan myös heti alkuun kiittää kotiseurakuntaamme, joka aktiivisesti järjestää eri-ikäisille kuntalaisillemme erilaisia tilaisuuksia ja huomioi erilaisin tapahtumin, juhlin ja kortein eri-ikäisiä. Itsekin olen saanut osallistua viikon sisällä jo toiseen seurakunnan tapahtumaan. Sunnuntaina järjestettiin lapsille ja heidän perheilleen kirkon ympärijuoksu, jossa n. 250 lasta otti leikkimielisesti mittaa toisistaan. Kauniissa säässä kaikki saivat mitalit kaulaan, piparia ja mehua, jonka jälkeen vielä kaupunki tarjosi kaikille juoksijoille maksuttoman vesihelmi käynnin. Tällaiset yhteiset tilaisuudet mukavan asian ympärille lisäävät yhteenkuuluvuutta, positiivista henkeä ja ennen kaikkea yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Kuten myös tänään täällä teidän juhlassa.

Tänään tähän juhlaan on kutsuttu 167 forssalaista 70 -vuotta tänä vuonna täyttävää henkilöä. 70-ikävuotta on kunnioitettava rajapyykki. Tämän ajan 70:set ovat minun käsitykseni mukaan kuin entisajan viisikymppiset. Te olette aktiivisesti mukana liikuntaharrastuksissa, yhteiskunnallisessa osalistumisessa, vietätte aikaa ystävien ja perheiden kanssa. Toimitte mummuina ja pappoina, jokainen tietenkin voimavarojensa mukaan. Moni teistä on ehkä vasta hiljan päättänyt työuransa ja tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa emme tiedä varmuudella, missä iässä työuria jatkossa päätetään.

Maakuntaneuvos Ilkka Joenpalo luonnehti kolumnissaan tänä aamuna sitä, milloin ihminen on vanha ja totesi, että hänen mielestään vanhat ihmiset ovat aina häntä viisitoista vuotta vanhempia. Niinpä. Yhteiskunnassa ikärakenne ja iän luonne ovat muuttuneet, hyvinvointi ja terveet vuodet ovat oikeasti lisääntyneet. Tämän päivän syntyvän tyttölapsen eliniän ennuste on 104 vuotta. Tämä kertoo hyvinkin siitä, että niin jo nyt, kuin tulevaisuudessakin ikääntyminen ja vanhuus siirtyy. Terveyttä tai sairautta voi olla niin nuorilla kuin iäkkäämmillä, se ei liity välttämättä millään lailla ikääntymiseen. Mutta se me tiedetään, että kokonaisuutena hyvät ja aktiiviset elinvuodet lisääntyvät ja eliniän ennuste pitenee nyt ja tulevaisuudessa. Myös kuntien ikärakenteeseen se tuo sen, että työikäinen ja lapsiväki vähenee ja eläkeikäisten ihmisten osuus kuntalaisissa lisääntyy huimasti seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Minulle yhden vanhustenviikon mainoslause on jäänyt päähän hyvin positiivisena lauseena. Siinä todettiin, että "Lisää vuosia elämään - Lisää Elämää vuosiin!" Ja näinhän se on, elämän sisältö varmasti ratkaisee kaikissa elämän vaiheissa paljolti elämänlaadun. Se, että on mielekästä tekemistä, ystäviä, sukulaisia, joiden kanssa nauttia yhdessäolosta, käsitöitä, lenkkeilyä, itsensä hoitamista, luonnosta nauttimista. Noista monet sellaisia, joista ei välttämättä ole ehtinyt nauttia työelämän kiireisinä vuosina, mutta teillä on siihen tänä päivänä hyvät mahdollisuudet. Vähän samoin kuin minulla, äitiyslomalaisella on ihan erilainen mahdollisuus hiukan erilaiseen arkeen kuin kiireisessä työelämässä.

Suomalaiset eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä. Teillä on kiinnostusta ja halukkuutta osallistua työelämään esim. erilaisen vapaaehtoistoiminnan kautta jo virallisen työelämän päätyttyäkin. Tämän päivän ikääntyvä ihminen haluaa ottaa vastuuta omasta elämästään ja tehdä omia mahdollisia tulevaisuuden palveluitaan koskevat päätökset itse. Tämä on myös kuntien, valtion, uuden vanhuspalvelulain sekä eri hankkeiden suurin tavoite. Aktiivinen kansalainen - kaiken ikäisenä. Ikääntymistä ei nähdä murheena, vaan mahdollisuutena jonka palveluiden sisältöön jokaisella on oikeus vaikuttaa. Viisautta on tänä päivänä varautua ikääntymiseen. Tällaisia toimia ovat esim. se, että jo hyvissä ajoin asuntoratkaisuilla ja palvelujen läheisyydellä helpottaa omaa arkeaan. Tänä päivänä myös kannustetaan ikäihmisiä olemaan mukana vaikuttamassa ja kehittämässä toimintamalleja, jotka lisäävät osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja vähentävät esim. yksinäisyyttä. Jokaisessa kunnassa toimii myös vanhusneuvosto, joiden toimintaan kannattaa tutustua ja vaikuttaa samoin kuin asiakasraadit, joissa toivotaan erilaisten sosiaali- tai terveyspalveluiden palautetta ja kehittämisideoita juuri niiltä jotka niitä palveluja käyttävät tai tulevat käyttämään. Ne henkilöt ovat näin ollen asiantuntijoita niissä asioissa. Minusta tämä näkökulma kaikissa palveluissa on tätä päivää. Lapsiperheiden palveluissa kysytään ja kuunnellaan lapsiperheitä. Kouluratkaisuissa tulisi entistä enemmän kuunnella oppilaita, iän karttuessa tulee kuulla ja huomioida ennaltaehkäisevien palveluiden tarvitsijoita, mitä voitaisiin tarjota hyväkuntoisille, jotta kunto säilyy, miten voitaisiin tukea, kun ensimmäiset arkea vaikeuttavat krempat esiintyvät ja vielä myöhemmin, miten niiden erilaisten kremppojen kanssa pärjäisi mahdollisimman pitkään kotona, mutta myös se huomioiden, että miten pääsee turvalliseen ja laadukkaaseen ympärivuorokautisen hoivan piiriin, kun sitä oikeasti tarvitsee. Näiden asioiden pohtimiseen, kehittämiseen ja tulevaisuuden rakentamiseen haastan teidät kaikki. Tehdään yhdessä kotikaupungistamme ikäystävällinen kaupunki!

Näillä sanoilla toivotan Forssan kaupungin puolesta teille lämpimät onnittelut sekä aurinkoisia, nautinnollisia syyspäiviä sekä terveitä vuosia tulevaan! Muistetaan joka päivä, että on hyvä olla aina oikeassa iässä!!

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Hämeen Kaiku 1.7.2014

Kaisa Lepola: Yksin - Yhdessä - Yhteistyöllä

Kannatuslukemamme hipovat tällä hetkellä historiallisen alhaalla. Se kertoo jostakin, jonka eteen on alettava tekemään jotakin. Jotain, missä emme syytä jotakin toista tai perustele, että kannattajamme ovat siirtyneet ja menneet jollekin toiselle. Meidän on todella tarkasteltava missä meidän on toimittava toisin? Miten haastajina tulevissa eduskuntavaaleissa menestymme? Miksi ihmiset valitsevat juuri meidät? Miten ihmiset jatkossa luottavat tekemäämme työhön päätöksentekijöinä?

Oma poliittinen oppikouluni on ekaluokkalaisen ikäinen. Seitsemän vuotta sitten kesällä liityin puolueeseen ja osallistuin syksyn 2008 kunnallisvaaleihin hyvällä menestyksellä. Ensimmäisen kauden sain olla mm. vaikuttamassa ja opissa kaupunginhallituksessa, eli ei mikään harjoittelupaikka, vaan raakaa työtä ja kovaa päätöksentekoa. Nyt toisella kaudella saan olla kaupunginvaltuuston puheenjohtajana, nöyryydellä, mutta ylpeydellä, innokkaana työtä tekemässä kotikaupunkini ja kaikkien kuntalaisten hyväksi. Tämän ajan olen aktiivisesti seurannut myös muiden puolueiden toimintaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Ystäviä ja tuttavia on yli puoluerajojen.

Virkaurani 17 vuoden ajan on ollut sosiaalihuollon tehtävissä, sosiaalityöntekijänä, johtavana sosiaalityöntekijänä, sosiaalijohtajana ja nyt uudessa seudullisessa kuntayhtymässä sosiaalihuollon kehittämistehtävissä. Olen nähnyt ja kokenut ihmisten hätää, köyhyyttä, monenlaista avun tarvetta - mutta myös paljon toivoa, tulevaisuuden uskoa, iloa ja todellisia kohtaamisia. Mikään ei ole opettanut ja kasvattanut elämästä, kuten työ näiden ihmisten parissa. Suhtautumista asioihin, vastoinkäymisiin, arkeen ja elämään yleensä sekä suhteellisuuden ja kohtuullisuuden tajua. Sosialidemokratia oli luonteva ja itsestään selvä poliittinen valinta näistä lähtökohdista käsin lähteä mukaan laajemmin vaikuttamaan päätöksentekoon oikeudenmukaisemman tulevaisuuden puolesta.

Tällä hetkellä menestyksen huipulla kannatuslukemissa ollaan iloisten, yhteistyökykyisten, reippaiden ja valovoimaisten poliitikkojen imagolla ja olemuksella. Nosteena on toisten osaamisen hehkuttaminen, yhdessä tekemisen meininki ja tulevaisuuteen rohkeasti katsominen. Voittajien puoleen on helppo kääntyä.

Silti uskon tietäväni, että suurin osa, paljon suurempi kuin kannatuslukemat antavat ymmärtää, on väestöstämme sydämeltään ja sielultaan sosialidemokraatteja. Kannattavat oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, julkisia laadukkaita palveluja, ovat työntekijöitä tai työtä vailla olevia ja arvostavat heikommassa asemassa olevien puolustamista tai tarvitsevat puolustusta.

Kuntien ja koko yhteiskuntamme menestys mitataan sillä, miten sen asukkaat menestyvät ja voivat. Hyvinvointi on koko yhteiskuntamme menestyksen edellytys. Valtakunnallisessa ja kunnallisessa päätöksenteossa tehdään parhaillaan suuria linjauksia kuntarakenteisiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen sekä tuottamiseen. Tässä meidän politiikalla on merkittävä osa, jossa meidän on näytettävä osaamisemme vastuullisesti. Tutkittua ja tilastollista tietoa on tarjolla enemmän kuin koskaan ja sen hyödyntämistä olisi päätöksenteossa hyödynnettävä entisestään. Se on ainoa tie ratkoa koko ajan muuttuvan maailman kysymyksiä vaikuttavasti ja vakuuttavasti. Siinä työssä haluan itse olla mukana ja se on se tausta jota itse päätöksenteossa painotan. Irtopisteitä ei heru äänestäjiltä tulevaisuuden taloudellisessa tilanteessa. Tiedän, että ihmiset kaikissa koloissaan ovat hyvin tiedostavia ja vastuullisuuden perään kuuluttavia. Kun tiedämme, kuinka paljon uusia kuntalaisia tulee, ketä lähtee, kuinka paljon syntyy, kuinka paljon kuolee, miten meillä sairastetaan, ikäännytään, työllistytään ja tiedetään kenen tulevaisuutta päätöksenteossa linjaamme. Meillä on mitä parhain mahdollisuus sote -, kuntarakenne ja talouspolitiikassa huomioida ja suhteuttaa palvelutarjonta, väestömuutokset ja talous näistä näkökulmista katsoen. Ymmärrettävästi, oikeudenmukaisesti ja perustellen.

Näissä kannatuslukemissa jokainen SDP:n jäsen, kunnallisessa tai valtakunnallisessa päätöksenteossa mukana oleva ja puolueessa työtä tekevä henkilö on käyntikortti ja tulevaisuuden suunnannäyttäjä aatteellemme. Miten toimimme? Minkälaista keskustelua asioista käymme? Minkälaisen eduskuntavaaliohjelman laadimme? Ja ennen kaikkea, miten yhdessä rintamassa vaalityötä tulemme tekemään? Toivottavasti otamme mallia siitä, mikä muilla on kantanut hedelmää.

Itse tulen tekemään työtä positiivisen, ystävällisen, toisia kannustavan ja yhteistyökykyisen sosialidemokratian puolesta, niin kuntapolitiikassa kuin toivottavasti tulevaisuudessa valtakunnan politiikassakin. Enkä nyt tarkoita mitään naiivia positiivisuushypetystä, vaan oikeasti sellaista yhteistä hyväntahtoisuutta kaikessa toiminnassamme, joka näkyy, kuuluu ja on kannatettavaa, eli pohjimmiltaan on aatteemme perusarvojen mukaista politiikkaa.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Forssan kaupungin mainosvideolle laadittu puhe 6/2014. 

Kesäinen tervehdys forssalaiset!

Meillä on työntäyteinen, voimia vaatinut ja kiireinen kevät takanapäin, joka on nyt vihdoin kääntynyt kesäksi. Forssassa ei ole eletty hiljaiseloa, vaan aikaa on mennyt ajattelemiseen, pitkäjänteisen ja tavoitteellisen työn suunnitteluun ja konkreettiseen työn tekemiseen kaupunkimme johtamisessa.

Suomen kuntasektori elää voimakkaan rakenneuudistuspaineen alla. Muutokset ovat myös Forssassa edessä - vaikka muutosten sisältö ja lopputulokset ovat vielä kaikille kunnille epäselviä. Juuri nyt kunnallishallinnon perustana oleva kuntalaki uudistuksineen on lausunnolla kunnissa, kuten myös sosiaalihuoltolain uudistus sekä lausunnolle odotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja tuottamista koskeva lainsäädäntö. Valtionosuusuudistus tuo myös uudet taloudelliset haasteet seuraaviin vuosiin.

Monesti tulee miettineeksi, miten tavallinen kuntalainen näkee nämä kaupunkeja ja kuntia koskevat välttämättömät valtion taholta kuntiin tulevat uudistuspaineet. Paljon olen miettinyt tämän vuoden aikana myös sitä, miten meidän valtuutetut ja päätöksenteossa mukana olevat henkilöt saisivat riittävästi tietoa ja pystyisivät tutustumaan perusteellisesti siihen mikä meitä tulevaisuudessa odottaa. Itse olen valtuuston puheenjohtajana kuunnellut, lukenut, selvittänyt, osallistunut erilaisiin keskusteluihin ja koulutuksiin, jotta saisin muodostettua käsityksen siitä, mihin suuntaan meillä Forssassa on edettävä. Tätä laivaa on johdettava tietoon ja tulevaisuuteen luottaen. Me emme voi ummistaa silmiämme tai vedota aikoihin, jolloin on toimittu toisin. Tulevat muutokset ovat niin uraauurtavia.  Kuntalaki sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislainsäädäntö toteutuessaan tulee muuttamaan kuntaorganisaatiota merkittävästi. Iso osa kuntien itsehallinnosta ja talouden ohjaamisesta siirtyy lähivuosina isojen sote-alueiden vastuulle, tämä tuo väistämättä painetta meille tuottaa kaikki meidän palvelut erittäin tehokkaasti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Tämä on ainoa edellytys, jolla saamme jatkossakin tälle alueelle tuottaa palveluita.

Tulevaisuuden tekemiseen ja johtamisen ohjaamiseen valtuusto on vahvistanut huhtikuussa 2014 uuden kaupunkistrategian. Näen, että hyvän johtamisen tunnuspiirre on strateginen ote, jossa huomioidaan toimintaympäristön muutokset ja uskalletaan rehellisesti kohdata ne ennemmin mahdollisuuksina kuin uhkina. Strategiaa on valmisteltu avoimesti yhdessä kuntalaisten ja eri sidosryhmien kanssa. Kaikilla forssalaisilla on ollut mahdollisuus osallistua ja ottaa kantaa valmisteluun. Asiakirja on valmisteltu siltä pohjalta, minkälaisia odotuksia ja tarpeita forssalaisilla on.  Vahvistettu asiakirja on lupaus kuntalaisille siitä, miten kaupunkiamme johdetaan, millä arvoilla ja mihin suuntaan.

Kuntalaiskuulemisissa nousi tärkeäksi osaksi toimiva arki, erityisesti Työ, lasten päivähoito, laadukas perusopetus, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, siistit, kunnossa olevat kadut, sujuva kaavoitus, yrityksille helpot toimintaedellytykset, toimiva vesi- ja viemäriverkosto, positiivinen henki ja imago sekä hyvät harrastusmahdollisuudet.  Kaupunkia tulee johtaa avoimesti, vastuullisesti, rohkeudella ja tasapuolisella otteella. Tänä päivänä toivotaan tietoa ja tekoja, ei mitään pelaamista tai "lehmänkauppoja".  Missään keskusteluissa ei noussut esiin, minkälaisilla verkostoilla, vaakunalla, organisaatiolla tai kuntarakenteella tätä työtä tehdään.

Hyvä, toimiva ja turvallinen asukkaiden arki on se, minkä turvaamiseksi tulevaisuutta meillä Forssassa tehdään.  Tavalla tai toisella joudumme kuitenkin tuon tavoitteen toteuttamiseksi tekemään muutoksia, jotta pystymme tuohon haasteeseen myös tulevaisuudessa vastaamaan. Uudistukset, ovat ne sitten rakenteellisia tai toiminnallisia pelottavat, aiheuttavat vastustusta ja laittavat meidät päätöksentekijät paljon vartijoiksi. Nyt jos koskaan on mielenkiintoista, mutta myös vastuullista olla päättämässä siitä, mihin suuntaan ja millaisin ratkaisuin edetään.

Itse suhtaudun uudistuksiin ja muutoksiin luottavaisesti ja avoimesti, mutta en missään nimessä suin päin syöksyen. Odotan mielenkiinnolla seudulla alkaneen kuntarakenneselvityksen tuloksia ja johtopäätöksiä, joiden pohjalta ratkaisemme jatkammeko tulevaisuutta täällä seudulla yhtenä isompana kaupunkina, samanlaisella kuntarakenteella kuin nyt, vai jollakin välimuodolla.

Itse toivon, että teemme me mitä tahansa, teemme sen forssalaisina yhteen hiileen puhaltaen, uutta tulevaisuutta rakentaen. Tehdään tulevaisuuden Forssaa luottavaisin mielin siten, että täällä on kaikkien hyvä asua, elää, toimia ja yrittää.

Toivon teille kaikille kuulijoille kaunista ja levollista kesää!!

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Hämeen Kaiku 6.5.2014

Uusi nimi pyrkii kansanedustajaksi Lounais-Hämeestä

Lounais-Hämeen työväenyhdistykset (Forssa, Jokioinen, Tammela, Humppila ja Ypäjä) ovat yksimielisesti asettaneet kevätkokouksissaan Kaisa Lepolan (sd.) ehdokkaaksi ensi kevään eduskuntavaaleihin. Jäsenäänestys ehdokkaista käydään syyskuun alussa 2014. Jäsenäänestyksestä valitaan 14 ehdokasta huhtikuussa 2015 käytäviin eduskuntavaaleihin.

Lepola on Forssan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Hamk:n valtuuston varapj, yhteislyseon johtokunnan jäsen ja Hämeenmaan hallintoneuvoston jäsen. Hän on 36-vuotias kolmen lapsen äiti. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri. Työura viimeisiltä vuosilta on Lopen johtavan sosiaalityöntekijän sekä Jokioisten sosiaalijohtajan virassa toimiminen. Vuoden alusta alkaen Kaisa Lepola on työskennellyt hykyn sosiaalihuollon kehittämispäällikkönä.

______________________________________________________________________________________________________________________________________


Uudenvuodenpuhe 2013

Rakkaat kuntalaiset

Minulla on ilo ja kunnia valtuuston ensimmäisen vuoden puheenjohtajana saada pitää tänä vuonna uuden vuoden juhlapuhe täällä meidän kauniilla kirkonmäellä. Haluan kiittää teitä kaikkia kuluneesta vuodesta ja erityisesti siitä, että olen saanut luotsata kaupunkiamme valtuuston puheenjohtajana tämän vuoden ja jatkaa työtä ensi vuoteen luottavaisesti katsoen. Haluan tehdä tätä työtä suurella sydämellä forssalaisten hyväksi.

Vuoteen on mahtunut paljon, mm. kolme eri kaupunginjohtajaa. Pitkäaikainen, pidetty kaupunginjohtajamme Tapani Venho menehtyi vakavaan sairauteen, mikä tietenkin vaikutti kaikkeen kaupungin toimintaan ja yleisvireeseen surua tuoden.  Elokuusta vakituiseen kaupunginjohtajan virkaan astui Sami Sulkko, joka muutti Heidi vaimonsa kanssa tänne Forssaan. Kaupunginjohtajan työn jatkamiseen Sami Sulkko on ollut onnistunut valinta ja tämä päätös on ollut erittäin merkityksellinen asia Forssalle. Kaupunginjohtaja on menestyksekkäästi tehnyt työtä kaupungin ja kuntalaisten eteen niin tiedoilla, taidoilla, sekä ihailtavalla innokkuudella kehitysmyönteisesti.

Juhlantuntua uuteen vuoteen itselleni tuo aina se, että tänään on oma syntymäpäiväni. Aina syntymäpäivänäni ovat raketit paukkuneet, mutta aiemmin en ole viettänyt sitä näin arvokkaassa tilaisuudessa teidän kaikkien kesken. Meille kaikille forssalaisille tämä päivä on erityisen merkityksellinen, koska tänään Forssan kaupunki on 50 vuotta sitten saanut kaupunkioikeudet. Tasan 50 vuotta sitten Forssan kehruukauppalasta tuli 46. suomen kaupunki. Kaupunkinimitys toi kunniaa ja sen hyväksyi tasavallan presidentti Urho Kekkonen. Kaupungiksi tuloa juhlittiin kolme päivää. Forssan asukasluku oli tuolloin 11 200 henkilöä. Wahren loi kaupungistamme kangasteollisuudesta tunnetun ja työllistämän kaupungin. Oli koulut, päiväkodit ja asunnot. Forssa kasvoi, kehittyi ja vaurastui. Finlaysonilla työskenteli 50 vuotta sitten 2000 henkilöä. Tulevana vuonna tulemme 27.4. juhlimaan Forssan kaupunkia näköisellään juhlalla. Pitää muistaa, että ajat ja olot muuttuvat, mutta ihmisten tarpeet, tunteet, surut ja ilot ovat aina olemassa. Tarvitsemme arkea ja juhlaa.

Kuluvan vuoden aikana kaupungissamme on tapahtunut paljon, sekä hyvää, mutta myös seutukuntaamme koettelevaa. Olemme menettäneet liian monia työpaikkoja, joka on johtanut monen ihmisen toimeentulon menetykseen ja sitä kautta arjen epävarmuuteen. Työttömyys usein horjuttaa tulevaisuuden uskoa, jopa sairastuttaa tai saattaa johtaa epäsosiaaliseen käytökseen. Kaupungin tahtotila työllisyyden hoitamiseen on korkealla. Ensi vuoteen on varattu määrärahaa suhteellisen paljon toimiin, joilla yritetään tarjota mahdollisimman monelle henkilölle erilaisia tuettuja työllistämisen vaihtoehtoja. Kaupunki on tilaisuuksissaan kannustanut yrityksiä työllistämään yhteiskuntavastuullisesti kuntalaisia. Elinkeinoelämän kehittämisessä ja mahdollistajana kaupunki on aktiivinen, jotta sitä kautta uutta työtä syntyisi Forssaan. Forssan kaupunki haluaa kehittyä, kuunnella asukkaitaan ja tarjota asukkailleen hyvät ja turvalliset elämisen edellytykset kotikaupungissamme.

Haluamme pitää kaikista niin hyvää huolta, kuin se vain mitenkään on mahdollista, tietenkin myös asukkaiden omaa osallisuutta lisäten ja vastuullisuutta edistäen. Jokaisella meistä on vastuu itsestään, mutta myös muista ihmisistä ja heikommista meidän tulee pitää huolta. Kaupunki nähdään sellaisena, miten se huolehtii heikoimmistaan. Itse näen Forssan vahvuutena olla aina heikoimman puolella.

Seudullamme on myös viime kuukausina ajauduttu joissakin asioissa erimielisyyksiin lähikuntien kanssa. Se on erittäin valitettavaa, koska nyt jos koskaan meidän on yhdessä vietävä seutukuntaa kartalle ja kartalla eteenpäin. Näinä aikoina meidän on tehtävä hartiavoimin työtä kaikenlaisen ja erilaisen kasvun eteen, yhdessä. Me tarvitaan vauvoja lisää, perheitä lisää, työtä lisää, uusia asukkaita lisää...kasvua, kehitystä, värikkyyttä, uskoa, luottamusta, avoimuutta ja ennen kaikkea roppakaupalla rohkeutta ja uskallusta tehdä isoja tulevaisuuteen luotaavia ratkaisuja ennakkoluulottomasti! Usein vaikeat ajat ja yhteinen huoli lisää yhteenkuuluvuutta, yhteisrintamassa toimimista ja sopua, ei niinkään riitaa. Mutta jostain joskus olen kuullut sanottavan, että jos kukaan ei suutu, ei myöskään mikään muutu. Ehkä täällä meillä vaaditaan vähän ravistelua ja kovistelua, jotta sitten voi syntyä sopua, luottamusta ja uutta.

Tästä meillä on jo yhteinen iso ponnistus takana sekä edessä päin, kun huomenna meillä aloittaa toimintansa uusi sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, joka tuottaa kaikille viidelle kunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kuntalaisille muutoksen tavoitteena on antaa tasavertaiset palvelut jokaisessa seutumme kunnassa ja muun muassa asiakasmaksujen osalta yhdenvertaistaa perusteita joilla maksuja peritään. Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille uusi organisaatio tarjoaa enemmän haavoittumattomuutta ja isompia hartioita tehdä hyvin vaativaa ja arvokasta työtä kuntalaisiemme eteen. Kehittämistyölle tuleva antaa myös aivan toisenlaiset mahdollisuudet kuin tähän mennessä jokaisessa kunnassa erikseen. Tavoitteena on tarjota ja kehittää kevyitä ennaltaehkäiseviä palveluita, joilla voidaan vaikuttaa varhain ja näin ollen raskaimmilta, kustannuksiltaan korkeimmilta ja usein myös ihmisten elämään kohtuuttomasti vaikuttavilta ratkaisuilta voitaisiin välttyä. Tässä kohderyhmässä seudullamme tulee erityisesti painottumaan lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointi. He ovat tulevaisuuden Forssaa ja forssalaisia, joten vahvat juuret ja kantavat siivet ovat parasta jota voidaan heille tarjota.

Tähän työhön haastan teidät kuntalaiset aktiivisesti ja sitoutuen mukaan. Jokaiselle teistä haluan sanoa, että pidä hyvä huoli itsestäsi, terveydestäsi, perheestäsi, ja lähimmäisistäsi. Löydä iloa ja onnentunnetta arjestasi riittävästi. Palveluja tarvitessa, hakekaa apua riittävän ajoissa ja antakaa rohkeasti palautetta, mikä on mennyt hyvin ja missä toimintaa pitää kehittää. Me puolestamme teemme parhaamme sen eteen, että meidän on mahdollista hallinnoida ja vaikuttaa myös jatkossa, minkälaisia palveluita ja missä laajuudessa niitä seudullamme annetaan. Joskin viime kädessä ei ole merkityksellistä hallintomallilla tai kuntarajoilla, vaan sillä, että silloin kun apua tarvitaan, sitä saadaan turvallisesti ja laadukkaasti.

Taloudellinen tilanteemme ei ole huono, mutta pelivaraa huonoihin ratkaisuihin ja kaikkeen ei meilläkään ole. Kulunut vuosi tulee olemaan ylijäämäinen, kuten myös ensi vuodelle laadittu talousarvio. Emme ole vielä oikeasti joutuneet tinkimään mistään. Se on tämän päivän kunnissa erittäin hyvä saavutus.  Ensi vuodelle tulee hyväksyttäväksi uusi kaupunkistrategia, jota parhaillaan valmistellaan yhdessä teidän kuntalaisten kanssa. Se on yksi tärkeimmistä ensi vuoden hyväksyttäväksi tulevista asiakirjoista. Se on toimintasuunnitelma, jonka määrittelemien päämäärien eteen tulemme tekemään kaikissa toimissamme työtä. Siihen valitsemme mm. arvot, joiden eteen sitoudutaan tekemään työtä. Tähän työhön on mahdollista vielä vaikuttaa osallistumalla avoimiin tilaisuuksiin joita alkuvuodesta järjestetään.

Uskomme, että yhdessä tehden, myös yhdessä sitoudumme ja ymmärrämme toisiamme sekä mahdollisia vaikeitakin päätöksiä paremmin.  Tehdään yhdessä meille tulevaisuuden Forssaa!

Toivon teille kaikille omasta sekä Forssan kaupungin puolesta kaikkea hyvää tulevalle vuodelle!
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Vappujuhlapuhe Forssan torilla 1.5.2013

Rakkaat forssalaiset ja muut juhlaa Forssaan viettämään tulleet

Mitä meille merkitsee vappu ja miksi vappua vietetään? Vappu on vuosittain vietettävä kansainvälinen kevään loppupuolen juhlapäivä ja monissa maissa yleinen vapaapäivä. Vappu on perinteinen työväestön, työväenliikkeen ja ammattiyhdistysliikkeiden juhlapäivä.  Suomessa vapunpäivää aattopäivineen vietetään työväen, ylioppilaiden ja kevään karnevaalijuhlana. Vuodesta 1979 lähtien vappu on ollut Suomessa virallinen liputuspäivä, suomalaisen työn päivä.

Nykyaikainen vappu on leimallisesti kaupunkilainen juhla. Vuonna 1944 Suomessa säädettiin nykyisin voimassa oleva laki vapunpäivän järjestämisestä työntekijöille vapaapäiväksi. Jo sitä ennen päivä oli kuitenkin käytännössä ollut monilla työpaikoilla ja muun muassa kouluissa vapaapäivä. Suomen ensimmäistä työväen vappua on vietetty jo 1. toukokuuta 1898.

TYÖNJUHLA 
Vappu, eli työnjuhla, on ihmisten arjen kannalta hyvin merkittävä juhla. Työ ei ole elämässämme pienessä eikä vähäpätöisessä osassa. Elinkeinoelämän valtuuskunnan tuottamassa asenne ja arvo tutkimuksessa on todettu, että kaksi kolmasosaa yli 56 -vuotiasta on allekirjoittanut väitteen, että "työ on tärkein osa ihmisen elämänsisältöä", alle 36 -vuotiaista 70% on täysin eri mieltä. Sukupolvien kuilu on näkyvissä työn täyttämän elämänsisällön suhteen. Työ ei nuoremmilla sukupolvilla ole välttämättä tärkein arvo, vaan arvoista nousee perhe, ystävät, vapaa-ajan suuri merkitys, terveys ja liikunta. Nuorten keskuudessa kahtiajako näkyy yhteiskunnassamme. Osa nuorista on hyvinkin määrätietoisia ja urakeskeisiä, heidän keskuudessa vapautta ja valinnanmahdollisuutta arvostetaan. Samassa suhteessa yhteiskunnan kahtiajako näkyy, kun nuoret aikuiset jo varhaisessa vaiheessa saattavat jäädä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Viimeisinä vuosina on jouduttu puhumaan vapun juhlapuheissa enenevässä määrin myös siitä, kun työtä ei ole. Työn juhlapäivästä on tullut yhä useammalle iloton, surumielinen päivä, kun työtä ei ole, ja työn olemassaoloa ei voi juhlistaa.

Työttömyys pitkittyessään aiheuttaa ihmisten arkeen ja elämään vaikeuksia ja turvattomuutta. Tulevaisuutta on vaikea suunnitella taloudellisesti epävakaalle pohjalle. Forssassa on 2000-luvulla hävinnyt n. 1500 suureksi osaksi teollista työpaikkaa, joiden ei arvioida palautuvan. Tiettyjen ammattiryhmien työ kaupungissamme on päättynyt. Tämä on kohtalokasta juuri niiden ammattien osaajille, joilla on mahdollisesti jo jonkin verran ikää, eikä tietenkään muuhun ammattiin koulutusta.

Vapun teemoihin kuuluvat perinteisesti puheet myös tasa-arvoisesta hyvinvoinnista, heikompien puolustamisesta, palkansaajien, eläkeläisten ja nuorison asemasta. Näiden teemojen pohjaksi ja tavoitteellisen työn tueksi tarvitaan tietoa kunnan toimintaympäristöön liittyvistä asioista kuten esimerkiksi: väestön olosuhteista, palveluiden ja talouden tilanteesta, työllisyydestä sekä elinkeinopoliittisesta toimintaympäristöstä, tasa-arvon ja ympäristön tilasta, asumisesta ja liikenteestä.

Pelko luokkaerojen kasvamisesta ja varallisuuden jakautumisesta eivät ole turhia. Siten kuin sisällissota syvensi Suomen kahtiajakoa, on meidän nyt vasemmiston edustajina huolehdittava siitä, että yhteiskuntamme ei kahtia jakaudu uudelleen, vaan inhimilliset arvot ohjaavat myös talouden hoitoa.

TYÖLLISTÄMISELLE ON ANNETTU MAHDOLLISUUKSIA
Maan hallitus on kehysriihessään linjannut, että yritykset ovat saamassa enemmän kuin yrittäjät ja yrityksen omistajat ovat varmasti uskaltaneet haaveillakaan. Yhteisöveron laskemista 20 prosenttiin Suomi haastaa todella naapurimaat kilpailukyvyssä, kun Ruotsissa yhteisövero on 22 prosenttia ja Virossa 21 prosenttia.

Nyt maallamme on hyvät lähtökohdat houkutella myös ulkomaisia investoijia, Suomi on yrityksille yksi maailman parhaista paikoista. Meillä yhteiskunnan infrastruktuuri toimii, koulutettua työvoimaa on runsaasti tarjolla, suomessa on turvallista ja puhdasta. Työn hinnassa ja sivukuluissa Suomi on EU:n keskitasoa alempana.

Mutta, mitä jos yhteisöveron laskeminen ei autakaan tuomaan uusia työpaikkoja. Verotulot laskevat entisestään, työttömyys lisääntyy ja velka kasvaa.

Nyt tarvitaan ja odotetaan yhteiskunnassa yhteisvastuullisuutta, jossa yrityksen omistajille tulisi olla kunnia-asia yrityksestä huolen pitäminen, realistiset kasvutavoitteet ja tulevaisuudessa yrityksen siirto edelleen entistä paremmassa kunnossa seuraaville sukupolville. Menestystä jaetaan työpaikkojen luomiseen, uusiin investointeihin, EI yhtiön kuivaamiseen. Yhteisöveron laskemisen tavoitteena hallituksella ei ole ollut se, että yritykset tuottaisivat mahdollisimman paljon omistajilleen, jotka pahimmassa tapauksessa jakaa osingot ja sen jälkeen livahtavat veroparatiiseihin.

Kaikkien yhteinen tavoite tulee olla työllistäminen, työttömien vähentäminen! Sitä kautta työväenjuhlasta saavutetaan entistä suurempaa väestömäärää koskettava keväinen juhla, sen varsinaisessa merkityksessä.

Työelämän, eri tasoisen johtamisen ja työntekijöiden asema ja osaaminen korostuu nykyisessä tilanteessamme. Varsinkin työnantajilta, jotajilta, ja eri tason esimiehiltä sekä tietenkin valtion että kuntien päätöksentekijöiltä vaaditaan nykyisessä tilanteessa vastuullisuutta, johdonmukaisuutta, YHTEISTYÖTÄ ja esimerkkiä kaikessa. Tilanteessa, jossa meidän on vietävä ihmisten asioita eteenpäin, edistettävä hyvinvointia ja työllisyyttä sekä estettävä kaikin keinoin eriarvoistumista ja yhteiskunnan kahtiajakautumista, meillä ei todella ole varaa johtavissa tehtävissä riidellä, vihata ja katkeroitua. Toisinaan tappiot ovat hyväksyttävä ja sen jälkeen demokratian on annettava puhua. Demokraattisten päätösten jälkeen pulinat pois. Yhteiskuntaa, kotikaupunkia eikä yrityksiä viedä eteenpäin yksin. Yksin ei työelämässä kukaan tee tulosta ja suurta pääomaa. Työnantaja tarvitsee työntekijöitä ja työntekijä tarvitsee aina työnantajan. Hyviä ihmissuhdetaitoja ja reiluja arvoja tarvitaan molemmilta osapuolilta.

Tämän päivän työntekijöiltä vaaditaan ahkeruutta, luotettavuutta, korkeaa työmoraalia sekä joustavuutta. Johtajilta taasen vaaditaan osaamista, hyviä johtamistaitoja sekä ihmissuhdetaitoja. Sallivassa, hyväntahtoisessa, ymmärtäväisessä työyhteisöissä on rajat, mutta myös hyvä henki. Tällöin yleensä työn tuloksellisuus, sitoutuneisuus ja tehokkuus kukoistavat, näin sairauslomat vähenevät.  Ihmiset rakastavat sitä, että heihin luotetaan ja uskotaan, heille annetaan vastuuta. Työn tulos on moninkertaista. Näihin asioihin kiinnitetään liian vähän huomiota työelämässä ja eri työyhteisöjen johtamisessa. Tulevaisuudessa myös työyhteisöt ovat murroksessa. Työväestö ikääntyy seuraavien vuosien ja vuosikymmenten aikaan seudullamme, tällöin tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja. Lisäksi on löydettävä uusia tapoja ja keinoja luoda uskoa tulevaisuuteen, niin kuin sotiemme sankarit olivat valmiita uhraamaan jopa henkensä aatteen, isänmaan ja tulevaisuuden puolesta.

Vuosikymmenten aikana sosiaalidemokraattien johdolla on rakennettu hyvinvointivaltio. Tänä päivänä julkisten palvelujen arvostaminen sekä käyttäjädemokratia ja kuuleminen on lisääntynyt. Nykyisessä palvelutuotannossa etsitään yhä enemmän suoraa palautetta ja käyttäjien kuulemista. Nykyisessä palvelutuotannossa etsitään yhä enemmän yksilöllisyyttä ja joustavuutta. Me kaikki tarvitsemme laadukkaita kunnallisia palveluita ja monipuolista kumppanuutta, ne jos mitkä asettavat kuntalaiset tasavertaiseen asemaan. Hyvinvoinnin jatkuminen tuleville sukupolville tulee turvata.

Alueen elinvoima edellyttää yhteistyötä, verkostoitumista ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös vahvoja peruskuntia, josta hyötyvät yritykset, kuntalaiset ja julkiset palvelut, joiden rahoittamiseen tarvitaan kaikkien veronmaksajien panosta. Kuntien voimavaroja on varsinaisten peruspalvelujen järjestämisen lisäksi kohdennettava myös infraan sekä alueellisen elinkeinopolitiikan kehittämiseen.

Toisinaan tuntuu, että elämme melkoisessa kilpailuyhteiskunnassa, joka ei kestä heikkoutta ja apua tarvitsevaa. Heikommat putoavat ja vain kovilla avuilla pärjää. Ajatus, että tämän päivän voittaja saattaa olla huomisen häviäjä, on pelottavaa. Sillä mentaliteetilla ei voi ohjata, johtaa tai luotsata mitään pitkäjänteistä asiaa eteenpäin. Tulos tai Ulos ajattelu aiheuttaa myös pelkoa. Yhteiskuntaamme tulisi saavuttaa tila, jossa rakennetaan luottamusta tekojen kautta. 

Yhteiskunnan tulee olla viisas päätöksissään. Kotimainen sekä kansainvälinen taloustilanne vaatii viisasta talouspoliittista yhteisvastuuta. Verotuspolitiikalla on merkittävä osa tässä. Oikeudenmukainen verotus siirtää vastuuta niille, joilla on varaa maksaa. Yhteiskunta on saavuttanut suurimman varallisuutensa kuin koskaan ennen ja silti meillä yhä useammin selitetään, että huono-osaisista huolehtimiseen on heikommat mahdollisuudet. Minun mielestäni tässä yltäkylläisyyden yhteiskunnassa tähän auttamiseen on paremmat mahdollisuudet kuin koskaan.

Minkälainen yhteiskuntamalli on kehittymässä, kun erot köyhien ja rikkaiden välillä kasvavat entisestään. Tulojen oikeantyyppinen jako on avain erojen kaventamiseen.

ARVOISAT KUULIJAT
Nyt tarvitaan uskoa huomiseen. Tämän uskon ja luottamuksen siirtäminen on meidän kaikkien yhteinen tehtävä meidän nuorille aikuisille, nuorille ja lapsille. Meidän tehtävä on kannatella silloin kun siihen on tarvetta, kaikkia apua ja tukea tarvitsevia. Jokaisella ikäryhmällä on omanlaisensa tarpeet joihin meidän on vastattava.

Toisaalta meidän on annettava nuorten unelmoida, opiskella, työharjoitella, toisinaan myös laiskotella…löytää oma paikkansa tässä yhteiskunnassa omien polkujen kautta, kannustaen, välittäen ja puuttuen. Meidän vastuullisten aikuisten, vanhempien, esimiesten, yritysjohtajien, on oltava asiallisia, uskottavia, nöyriä ja luotettavia. Yhteinen tärkein tehtävämme on tällä hetkellä taistella alueemme työpaikoista, vetovoimaisuudesta, opiskelupaikoista ja sosiaali- sekä terveyspalvelujen saatavuudesta ja laadusta…Yhteistyössä.

Ymmärtää, että suurelta osin meillä on kaikki hyvin!

Oikein Iloista Vapunpäivää teille kaikille!!
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Kansallinen veteraanipäivä Forssan seurakuntatalolla 27.4.2013

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisat juhlavieraat, hyvät naiset ja herrat

Minulla on kunnia lausua Forssan kaupungin tervehdyssanat ja kunnioituksen ilmaus veteraaneja ja koko sodan kokenutta sukupolvea kohtaan.

Tänä vuonna kansallista veteraanipäivää vietetään tänään lauantaina 27. huhtikuuta 27. kerran. Veteraanijärjestöjen aloitteesta valtioneuvosto nimesi vuonna 1986 huhtikuun 27. päivän Kansalliseksi veteraanipäiväksi ja yleiseksi liputuspäiväksi. Ensimmäistä kertaa juhlapäivää vietettiin vuonna 1987. Kansallisen veteraanipäivän merkityksen syvällistä ymmärtämistä ja suurta arvostusta osoittavat lukuisat tilaisuudet maassamme. Uskon, että lähes kaikissa maamme kunnissa, palvelutaloissa, kouluissa ja päiväkodeissa järjestetään päivän henkeen liittyviä tapahtumia ja viedään näin tietoa uusille sukupolville Suomen historiasta.

Veteraanipäivän valtakunnallisena tunnuksena on tänä vuonna "Veljeä ei jätetä, nuoria ei unohdeta". Tämän päivän sotiemme veteraanit olivat merkittävä osa Suomen sodan ajan puolustusvoimia sekä tämänhetkisen elämämme jälleenrakentajia. Veteraanit ovat turvanneet itsenäisyytemme, jälleenrakensivat maan sekä myöhemmällä toiminnallaan loivat lujan perustan Suomen nykyiselle arvostetulle kansainväliselle asemalle. Veteraanien työ on luonut myös perustan kansakunnan keskeisille arvoille, vapaudelle ja vastuulle sekä yhtenäisyydelle ja yhteistyölle. Hyvinvointiyhteiskunnasta saamme kiittää veteraaneja ja veteraanisukupolvea. Tätä arvokasta perintöä meidän tulee vaalia ja kehittää, mutta myös turvata sen jatkuvuus tuleville sukupolville.

Jokioisten kunnassa rintamaveteraaneja on 2.3.12 valtiokonttorilta saadun tiedon mukaan 58.  Tästä joukosta sotainvalideja on 13 ja edunsaajia 45 henkilöä. Koko suomessa rintamaveteraaneja on 2011 vuoden lopun tilaston mukaan 39 200 henkilöä. Itse olen saanut kosketuspintaa ja uutta oppia maanpuolustuskursseilla, jossa opiskellaan poikkeusolojen kriisijohtamisesta. Se on suomen puolustusvoimien toteuttama koulutus, jonka avulla halutaan turvata Suomen selviytyminen vastaisissa kriisitilanteissa. Tarkoitus on, että myös kriisitilanteiden aikana eri organisaatioiden johto säilyy niiden henkilöiden käsissä, joilla se on normaalioloissa.

Kurssin päämäärinä on antaa osanottajille yleiskuva maanpuolustuksen eri alojen tämänhetkisestä valmiudesta ja kehittämisnäkymistä. Näiden kurssipäivien aikana käsiteltiin turvallisuuspolitiikan kokonaisuutta sekä eri toimialojen varautumista poikkeusoloihin. Se, miksi halusin ottaa tämän maanpuolustuskurssin tässä tervehdyksessäni esiin, kuvastaa tätä päivää ja varautumista myös edelleen kaikkiin yhteiskunnan kriiseihin. Niihin pyritään varautumaan, opetetaan uusia sukupolvia ja viranhaltijoita toimimaan maamme mahdollisissa kriisitilanteissa. Ja ennen kaikkea tämä kurssi vei osallistujien ajatuksia 1931 - 1945 vuosien aikaisiin poikkeusoloihin, sotaan ja sen jälkeiseen rauhaan josta alkoi maan jälleenrakennus kovalla tulevaisuuden uskolla, raskaalla raatamisella - jota ilman maamme ei olisi nykyisessä tilassa, yksi parhaiten menestyvä maa maailmassa.

Arvoisat sotiemme veteraanit ja muu juhlaväki   Olen erittäin kiitollinen siitä, että saan pitää tämän tervehdyspuheen tässä arvokkaassa juhlassa Forssan seurakuntatalolla, tämän vuoden Kansallisen veteraanipäivän juhlassa. Tämä on minulle kunnia asia.  Toivotan teille kaikille hyvää vointia ja laadukasta hoivaa, siinä tilanteessa kun sitä tarvitsette. Nuoremmille sukupolville toivotan ymmärrystä veteraanin iltahuuto laulun sanoin, "hoivatkaa, kohta poissa on veljet."

Aurinkoista kansallista veteraanipäivää!
___________________________________________________________________________________________________________________________________