Vappupuhe Humppilassa 1.5.2016

Hyvät toverit, arvoisat vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistoa kunnioittavat.

Vappu on perinteinen työväestön, työväenliikkeen, opiskelijoiden, ammattiyhdistysliikkeen ja kevään juhlapäivä. Vapun teemoihin kuuluvat perinteisesti puheet tasa-arvoisesta hyvinvoinnista, heikomman puolustamisesta, palkansaajien, eläkeläisten ja entistä enemmän myös nuorison ja lapsiperheiden aseman parantamisesta.
Näiden asioiden lisäksi, meidän kaikkien pitää muistaa niitä vakaumuksensa puolesta kaatuneita tovereita, jotka aatetta, oikeuksiaan ja parempaa huomista puolustaessaan antoivat kaikkensa. Olivat valmiita taistelemaan näistä arvoista ja aatteista, joita me edelleen puolustamme. Heitä vakaumuksen puolesta sisällissodassa kaatuneita, olemme tulleet muistamaan tänäkin vuonna tänne kaatuneiden haudalle.

Meiltä vaaditaan tänä päivänä uhrauksia monissa asioissa. Tänä päivänä on iso joukko ihmisiä, joilla ei mene hyvin, silti meidän pitää muistaa, että enempää kuin henkensä ei ihminen voi yhteisten asioiden, aatteen ja vakaumuksensa puolesta antaa. Kunnia heidän muistolleen, sille työlle, joka velvoittaa, seuraavia sukupolvia ja meitä kaikkia jatkamaan työtä paremman ja tasa-arvoisemman huomisen puolesta.


Tänään meitä, työväenliikettä ja ammattiyhdistysliikettä tarvitaan puolustamassa tavallista ihmistä markkinavoimien ja ahneuden edessä. Meidän tulee asettaa ihmisten tarpeet kaiken edelle. Jotkut sanovat tätä vanhanaikaiseksi ja vanhojen rakenteiden puolustamiseksi. Sitä se ei ole. Mutta, miten me tuo tehdään onnistuneesti, se ei ole helppoa. Tämän päivän yhteiskunta on muuttunut, taloudelliset ja sosiaalisen turvallisuuden haasteet ovat hyvin erilaisia kuin näiden sodassa kaatuneiden ihmisten yhteiskunnassa oli. Toisaalta, tavallisen ihmisen perustarpeet ovat ihan samanlaisia kuin tuon ajan yhteiskunnassa.

Me sosiaalidemokraatit asetimme viime eduskuntavaaleissa mm. kansalaisten tasavertaisen sosiaali- ja terveydenhuollon turvaamisen kaikille Laadukkaana. Esitimme työllisyyden parantamista kehittämällä vientiteollisuuden kilpailukykyä. Listalle kuuluivat vaatimukset suurituloisten verotuksen kiristämisestä ja helpotuksia pieni- ja keskituloisten verotukseen. Tällä haluttiin kaventaa tuloeroja ja turvata ostovoima. Tavoitteet olivat asetettu turvaamaan tavallisten ihmisten – nuorten perheiden, työssäkäyvien ja eläkeläisten – jokapäiväinen elämä.

Miljardileikkauksia, joita oikeisto on esittänyt haluttiin porrastaa pidemmälle ajalle, odottamaan kasvua.
Tehtiin selväksi, että leikkaamalla eläkeläisten, työttömien ja lapsiperheiden sosiaalista turvaa ja ostovoimaa, ei työllisyys lähde nousuun, vaan heikkenee entisestään.

Nämä tavoitteet ovat nykyisessä ilmapiirissä aidosti vasemmistolaisia ja ihmisten jokapäiväiseen elämään vaikuttavia.
Äänestäjät eivät kuitenkaan antaneet tukeaan tällaisille hyvinvointia lisääville ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa lisääville tavoitteille. Edes konkreettinen tavoite työpaikkojen lisäämiseksikään ei mennyt viestinä perille.
Vika ei óle pelkästään kuulijoissa. Vasemmisto ei tämän porvarillisen hegemonian ajassa pystynyt viemään sanomaa uskottavasti ja ymmärrettävästi perille. Itse toivon, että nyt tämä nykymeno lisää meidän luottamusta kykyyn hoitaa asioita.

Päätöksenteossa Nykyisen hallituksen linja – HETI JA KAIKKI – on kova. Leikkaukset purevat kipeästi ja kasvattavat tuloeroja entisestään. Ne leikkavat niiltä, joilla menee ilman omaa syytään muutenkin heikommin.


Nykyinen meno ja huonot ajat yleensä tuovat eteen myös paremmat ajat. Se vaatii kovaa työtä, mutta myös pohdintaa ja syvällistä analyysiä siitä, minkälainen tämän päivän yhteiskunta on, mitkä ovat kansalaistemme tämän hetkiset tarpeet ja mitkä ovat ne keinot joilla me omaa toimintaa ja tekemistä pystymme vahvistamaan. Rypemään tähän tilanteeseen ei saada jäädä!! Meidän pitää saada ihmisten luottamus siihen, että me rakennetaan yhteiskuntaa edelleen sen eteen, että kaikilla kansalaisilla on tasavertaiset mahdollisuudet saada hoitoa, tukea ja voimaantumista...pärjätä tässä yhteiskunnassa. Me tiedetään, että jokainen ihminen voi paremmin, kun hänellä on toimeentuloa, työtä, turvallisuutta ja tasavertaisuutta. Mutta meidän lääkkeet pitää olla tähän nykyiseen yhteiskuntaan soveltuvat. Me ei voida toimia populistisesti, meidän on pystyttävä rakentamaan yhteiskuntaa realistisesti, jotain joudutaan lakkauttamaan, jotain säilyttämään, useiden asioiden kehittämisessä meidän on oltava aktiivisia ja saatava oma käden jälkemme näkyviin.

Arvoisat Toverit
Muistetaan näin vappuna, miten paljon on aikoinaan tehty hyvää ja miten paljon meillä on vielä tehtävää. Rakennetaan ja vaikutetaan siihen, millainen yhteiskunta meidän tuleville sukupolville nyt luodaan.

Aurinkoa kaikkien vappuun!!

-Kaisa

Humppilassa 1.5.2016

Kaupungin seppele laskettiin veteraanien haudoille ja tervehdykseni juhlassa


Arvoisat veteraanijuhlaan osallistuvat (sotaveteraanit, heidän puolisonsa)


Minulla on suuri kunnia tuoda Forssan kaupungin tervehdys ja kunnianosoitus sotiemme veteraaneille. Niille urhoollisille miehille ja naisille, jotka lunastivat meille tämän vapaan, itsenäisen isänmaan. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana pääsee vuoden aikana erilaisiin tilaisuuksiin tuomaan kaupungin tervehdyksen ja kyllä itsenäisyyspäivän juhla sekä tänään vietettävä veteraanipäivän juhla on niitä arvokkaimpia ja tunnepitoisimpia juhlia. Jotenkin tämä tunnelma, syvyys, historia ja suuri arvostus tuon ajan ihmisiä kohtaan on aina näissä juhlissa läsnä. Puheiden valmistelun aloitin tänäkin vuonna kuuntelemalla veteraanin iltahuudon, Sillanpään marssin, Finlandian ja evakon laulun. Ne antavat sen ajankuvan, jossa te, arvoisat veteraanit olette tuolloin eläneet ja isänmaata puolustaneet. Lauluista kumpuaa myös hyvin naisten, lasten ja perheen tärkeys sekä arvostus, jonka olette tuolloin taisteluissa huomioineet. Huoli perheestä, sen turvallisuudesta ja tulevaisuudesta nousevat esiin monissa sota-ajan lauluissa. Ne antavat minulle ja varmasti monelle muulle ikäpolveni edustajalle suurimman ja koskettavimman tietoisuuden Suomen historian tuosta ajasta.

Kansallista veteraanipäivää vietetään tänään 30.kerran. Päiväkodeissa, kouluissa, armeijassa, nuorten tilaisuuksissa, kansalais-ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa yhteistyössä järjestetään lukuisia tilaisuuksia maassamme tänään.
Meillä Forssassakin päivän vietto on saanut vakiintuneen toimintatavan, jota joka vuosi kehitetään. Kansallisena tavoitteena on, että päivän luonnetta siirretään sukupolville eteenpäin eri kansalaisryhmät huomioon ottavaksi kansalaisjuhlaksi, juhlapäivän perimmäistä tarkoitusta unohtamatta.

Vuosi on meille täällä Forssassakin näyttäytynyt rauhan ja sodan näkökulmasta uudella tavalla, kun olemme vastanneet turvaa hakeneiden, sotaa paenneiden auttamiseen, ottamalla n. 280 turvapaikanhakijaa kaupunkiimme. Tämä kaikki on tuonut sodan ja sen tuomat ilmiöt myös meidän lähellemme. Monissa asioissa veteraaneille tämä asia on saattanut herättää ajatuksia ja meidän olisi ollut ihan hyvä kuulla myös teiltä ajatuksia tilanteesta selviytymiseen sekä kohtaamiseen näitä sodan kokeneita kohtaan.
Tämän päivän sotiemme veteraanit olivat merkittävä osa Suomen sodan ajan puolustusvoimia. Veteraanit turvasivat itsenäisyytemme, jälleenrakensivat maan sekä myöhemmällä toiminnallaan loivat lujan perustan Suomen nykyiselle arvostetulle kansainväliselle asemalle. Uskon, että myös tämä turvapaikanhakijatilanne koko maassa on herättänyt teissä, sodan kokeneissa sukupolvissa monenlaisia tunteita.

Suomessa ja kotiForssassa saamme olla kiitollisia ja Onnelllisia teidän veteraanien tekemästä työstä isänmaamme hyväksi. Forssan kaupungin puolesta haluan toivottaa mitä parhainta 30 :ttä veteraanipäivää, jota tänään juhlitaan ja lämpimät onnittelut kaikille teille, joiden rintaan ansiomerkki tänään asetetaan.

-Kaisa

Forssassa 27.4.2016

Forssan kansallisen kaupunkipuiston avajaiset

2015-06-12_kookoo_ja_kaisa_80.jpg

Arvoisa toriväki

Tänään meillä on ilo juhlia ja avata Forssan kansallinen kaupunkipuisto. Kuulemme opetus- ja kulttuuriministeriä, joka on ympäristöministerinä ollut tekemässä päätöstä kaupunkipuistostatuksen myöntämisestä Forssalle. Avajaispuheiden jälkeen menemme istuttamaan kansallisen kaupunkipuistopuun kaupunginjohtaja Sami Sulkon ja ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen Jukka-Pekka Flanderin johdolla. Sen jälkeen paviljongilla kuullaan päiväkotilasten Meidän Forssa laulu sekä Janne Vuorenmaan kitaraballadia. Sen jälkeen saadaan nauttia kaupungin tarjoamana kakkukahvit.

Nyt haluan kertoa teille, minkälainen kaupunki Forssa minulle ja meille kaikillle on. Miksi olemme kaupunkipuistostatuksen saaneet.

Meidän Forssa on kaunis, historiaa ja perinteitä kunnioittava kaupunki, joka on saanut arvoisensa tunnustuksen, kaupunkipuistostatuksen kahdeksantena suomalaisena kaupunkipuistokaupunkina tänä keväänä. Tätä statusta tavoiteltiin pitkään ja sen eteen on tehty konkreettista työtä kaupunkia ehostettaessa jo vuosia. Kaupunkikuvaa on rakennettu kerroksittain...on vaalittu vanhaa, on rakennettu uutta, on oltu edistyksellisiä aikanaan elementtirakentamisessa, mutta kaikenkaikkiaan on rakennettu Forssaa pitkäjänteisesti puistomaisuus, kauneus, historian arvostaminen, mutta myös kuntalaisille käytännönläheistä kaupunkia rakentaen. Nämä kaikki olivat kriteereitä tuon statuksen saamiseksi.

Tänään istutetaan kaupunkipuistopuu, jonka kasvua saadaan tästä eteenpäin seurata. Se on hyvä muisto tästä merkittävästä statuksesta ja tulee olemaan yksi osa Forssan historiaa, mutta myös tulevaisuutta. Pyrimme hyödyntämään tämän kaupunkipuistostatuksen kaupunkimme markkinoinnissa ja kaikessa muussa positiivisessa toiminnassa.

Nyt kerron teille, minkälaisena Forssa näyttäytyy minulle kaupunginvaltuustonpuheenjohtajalle, sosiaalihuollon työntekijälle, lapsiperheen äidille.

Forssassa elämä iloineen, huolineen ja murheineen on turvallista ja helppoa. Elämän eri mahdollisuudet ovat lähellä. Forssaani voi kuvata seuraavilla sanoilla. Aito, turvallinen, ihmisen kokoinen ja näköinen, kaunis ja viihtyisä.

Miksi Forssa on aito? Kaikki on sitä miltä se näyttää ja usein aidoista paikallisista materiaaleista. Aiemmin hierarkkinen teollisuusyhdyskunta näkyi rakentamisessa. Nyt se on kääntynyt monimuotoisuudeksi ja eri alueiden vahvaksi identiteetiksi, joka on hyödynnettävissä uudessa tekemisessä ja rakentamisessa. Selvimmin tämän huomaa kulkemalla Kalliomäen tiiviisti rakennetultatyöväenasuntoalueelta Yhtiönpuistoon, jossa vanhojen mäntyjen siimekseen on rakennettu ylempien virkamiesten asunnot. Minun Forssassa lapset käyvät entisessä tehtaan päiväkodissa, nyk. Augustiinan päiväkodissa, Jugend-lyseossa, ent. suojeluskuntatalossa teatterissa ja musiikkitapahtumia ym. järjestetään hienossa ja arvokkaassa työväentalossa.

Forssa merkitsee turvallisuutta. On turvallista tietää mistä tulee ja minne menee. Oli syntyään forssalainen tai tänne muualta muuttanut, on helppo kiinnittyä elämisen puitteisiin, meidän historiaamme ja tähän paikkaan. Minun ja sinun rooli on olla osa tätä jatkumoa ja kehittää sitä eteenpäin. Esi-isämme kivikaudesta tähän päivään ovat muokanneet rakasta Loimijoen laaksoamme ja kunnioittaen sitä kohdelleet. Nyt Me teemme oman osamme. Pidämme huolta niin monenlaisista ympäristöistämme: teollisuusalueista, historiallisista asuinalueista ja puistoista sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeistä alueista. Teemme tätä työtä ylpeydellä ja haluamme olla tekemässä tätä työtä myös jatkossa.

Vahvasta työhistoriasta meitä muistuttaa Finlayssonin hienot punatiiliset rakennukset, jossa omat isovanhempanikin ovat tehneet työuransa. Työnpuute on liian monen ihmisen elämässä suurin turvattomuutta tuova asia, jonka eteen hartiavoimin tehdään tänäpäivänä työtä. Onneksi isoon osaan meidän vanhoja arvokkaita kiinteistöjämme on löytynyt uutta toimintaa.

Forssa on ihmisen kokoinen kaupunki.

Forssan kaupunki näyttää kaupungilta, silti luonto ja maaseutu ovat läsnä. Kiinnostuksen kohteena voi olla hyvinkin erilaiset asiat, silti miltei kaikki on helposti saavutettavissa. Vaikka asuisin keskustassa kerrostalossa ympäristöstä saatavat virikkeet, kauniit puistot ja erilaiset aktiviteetit ovat ihan vieressä. Forssan historiallisiin puistoihin on kuulunut erilaisia toiminnan pisteitä jo 1850-luvulta. Tuolloin oli mahdollista keilata, lähteä uimahuoneelta uimaan tai virkistäytyä huvimajassa. Nyt meillä on tennis- ja urheilukentät ja monipuoliset leikkikentät sekä helmenä hienosti korjattu huvimaja jokirannassa. Puistoissa voin myös kokea luonnon monimuotoisuuden ja siirtyä erilaisesta tunnelmasta toiseen. Laululintuja voin kuunnella vanhassa kartanon puistossa Viksbergissä. Harjualueen jyrkät suppapainanteet ovat osin mielikuvituksen herättäviä satumetsiä.

Ja tämä kauneus ja viihtyisyys!

Loimijoen maisemassa ajatukseni pääsevät vapaaksi, niin keväällä, kesällä, syksyllä ja talvella. Loimijoki ja saunasillan alue ovat kuin postikortista eri vuoden aikoina. Minun ja perheeni valokuva-albumissa on monia erilaisia kuvia tältä alueelta. Pitkät polveilevat näkymät rauhoittavat. Mielihalujeni mukaan saan valita onko selkeälinjainen rakennettu ranta vai mutkitteleva ehkä osin hetteinenkin rantaniitty se, joka saa ajatukseni lentämään. Jos joskus haluan eristäytyä, pääsen metsän suojaan aivan keskustasta rakennetun puiston kautta. Metsiä meillä riittää kuljettavaksi niin, että visaisinkin ongelma ratkeaa tarvittaessa. Ja aina ei ajatusten selvittämiseksi tarvitse Saksankadun rimpeä suurempaa metsikköä.

Näin minä näen ja koen minun Forssani. Toivon että kaikki forssalaiset kokevat Forssan kaupungin kauneuden ja saman voimaannuttavankokemuksen kansallisen kaupunkipuiston alueelta. Itselleni Forssan kauneimpana alueena näyttäytyy Rantalanmäen sekä Kallionmäen asuinalueet ja Wahrenin puistomiljöö. Kauniit talot, vanhat tehdas rakennukset, piippuaukio, virtaava Loimijoki, joiden ympäristöön olemme rakentaneet mm. kirjaston, kuvataidekoulun, museon ja musiikkikoulun, jotka ovat kaikkien kuntalaisten käytössä. Ne ovat kauneinta ja parhainta Forssaa minulle....toivottavasti myös sinulle ja meille kaikille.

Aurinkoista kansallisen kaupunkipuiston avajaispäivää kaikille!

Kaisa

11.6.2015

Yksin ei voi jättää - mukaan ei voi ottaa

4.4.2015_hmeen_kaiku.jpg

Omaishoito on asia, jota seuraavalla vaalikaudella on kehitettävä. Siksi omaishoitajien ja läheisten liitto on haastanut kansanedustajaehdokkaat tutustumaan omaishoitajan arkeen. Otin haasteen vastaan ja pääsin tutustumaan Merivuoren perheen arkeen Forssassa. Omaishoitajana toimii rouva, joka hoitaa puolisoaan. Mies on 85-vuotias ja hän on saanut kaksi erilaista infarktia, kuulo on huono kuten myös näkö. Muisti on viimeisten vuosien aikana heikentynyt. Puoliso on ollut virallisena omaishoitajana nelisen vuotta. Tällä hetkellä omaishoitaja saa alinta omaishoidon tukea, joka on 395,27 €/kk:ssa. Omaishoidontukea myönnetään Forssan seudulla kolmessa luokassa kriteerien mukaan. Keskimmäinen palkkio on 604,43€/kk:ssa ja ylin palkkio on 777,96 €/kk:ssa. Kun laskee vertailuna tehostetun palveluasumisen kustannuksia, ovat ne 100€/vrk hinnalla laskettuna kuukaudessa kunnalle n. 3000€, usein todelliset kustannukset ovat enemmän kuin sen 100€/vrk:ssa.

Merivuorilla mies on hyvin kiinni puolisossaan ja kokee turvattomuutta heti kun vaimo on poissa näköetäisyydeltä. Yksin puolisoa ei voi jättää. Ulko-oveen on laitettu lukko, jottei mies lähtisi kotoa. Viime aikoina miehelle on tullut pelkoja, joka on lisäännyt yöllisiä kuljeskeluja. Yksi yö mies oli neljältä mennyt lämmittämään puusaunaa.

Olimme sopineet, että kun tulen heille, voi puoliso lähteä asioille ja minä jään miehen seuraksi siksi aikaa. Halusin, että käynnistäni olisi perheelle oikeasti myös apua. Vaimon lähtiessä teimme miehen kanssa kävelylenkin ja luin hänelle päivän lehden. Sen jälkeen valvoin unta ja useamman kerran rauhoittelin, että vaimo palaa kotiin, enkä minä jätä häntä yksin.

Päivän antina voi todeta, miten vaativaa työtä omaishoitajana toimiminen on. Mieleeni jäivät sanat, "yksin ei voi jättää - mukaan ei voi ottaa". Omaishoitajana työtä tehdään sydämellä, rakkaudella, mutta myös hyvin sitoutuneesti ja toisaalta sidottuna. Pariskunta on ollut yli 70 vuotta yhdessä, josta 62 vuotta naimisissa. Merivuorilla olisi mahdollisuus kolmeen lakisääteiseen vapaaseen, jolloin mies pääsisi intervallipaikalle palveluasumisen yksikköön ja vaimo saisi lepoa ja omaa aikaa. Perhe ei ole kuitenkaan vielä tätä mahdollisuutta käyttänyt.

Tällä hetkellä Suomessa on yli 300 000 omaishoitajaa, joiden oikeudet eivät ole tasa-arvoiset kuntien erilaisista käytänteistä ja tukimuodoista johtuen. Omaishoitajuudesta maksettava korvaus ei myöskään ole subjektiivinen oikeus, vaan se on kuntien talousarvioissa määrittelemä määrärahasidonnainen etuus, joka voi loppua kesken vuoden, jolloin kaikki kriteerit täyttävistä eivät saa palkkiota. Forssassa on tällä hetkellä kaikki määrärahat sidottuina, mutta nyt syntynyttä jonoa pyritään purkamaan. Kaupunki on tehnyt valtuustotason vanhuspalvelustrategian, jossa omaishoito on nostettu keskiöön. Strategiaa päivitetään parhaillaan seudulliseksi, koska palvelun myöntäjänä toimii nyt Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja toivon, että omaishoito nostetaan edelleen keskiöön.

Tapaamani omaishoitaja kertoo Forssan seudulla omaishoitajista pidettävän hyvää huolta. Vuoden alusta omaishoitajille on uutuutena tarjottu mahdollisuus sairaanhoitajan tekemään terveystarkastukseen, jossa omaishoitajan terveydentilaa ja jaksamista tarkastellaan. Vaimo kertoo, että tulee toimimaan omaishoitajana niin kauan kuin oma terveys antaa myöden ja jaksaa. Puoliso kiittelee useaan otteeseen ihanaa vaimoaan hyvästä hoidosta.

Yhteiskunnan on syytä tukea omaishoitajien työtä monipuolisesti. Uuden omaishoitolain myötä oikeusturvaa, palveluja, tuen saatavuutta ja työelämän joustoa tulee kehittää ja vahvistaa siten, että yhä useammalla on mahdollisuus hoitaa omaisensa itse. Meiltä ehdokkailta usein kysytään, mitä konkreettista teette taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Tämä on yksi tärkeä ja konkreettinen teko sekä lupaus siitä, mitä talouden parantamisen eteen voidaan tulevina vuosina tehdä, kun väki entisestään ikääntyy. Puhumattakaan inhimillisyydestä sairauden tai vanhuuden koittaessa.

Kaisa Lepola

SDP:n kansanedustajaehdokas

Hämeen Kaiku 4.4.2015

Ylen vaaligalleria

13-1-2664383.jpg

Miksi pyrin eduskuntaan

Minä välitän siitä, millainen on arki ja elämä tulevaisuuden yhteiskunnassa. Olen perheen äiti, jolle arki haasteineen on hyvin tuttua. Tahdon huomiselle oikeudenmukaisia muutoksia
- päätöksentekoon,
- turvatun arjen,
- inhimillisyyttä,
- johtamis- ja yhteistyötaitoja,
- suvaitsevaisuutta ja suurta sydäntä.

Alueemme tarvitsee elinvoiman edistäjää, sosiaali-ja terveydenhuollon puolustajaa sekä meille kaikille turvallisen ja tasa-arvoisen tulevaisuuden rakentajaa. Puolustan heikompaa aina ja annan äänen myös heille, joilla sitä ei yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ole. Siksi minä pyrin kansanedustajaksi.

yhistetty_flyer_160215.jpg

.

Hyvää uutta vuotta 2015

20141231_uudenvuodenpuhe.jpg

Arvoisat uudenvuoden vastaanottajat

Uuden vuoden äärellä ollaan aina tietynlaisella rajalla. Mennyt vuosi on takana, uusi edessä. Kuulostelemme tuntojamme ja usein sanomme ääneen sellaista, mitä olemme kantaneet ja pohtineet kuluvat kuukaudet. Vuoden vaihtumisessa on jotain myyttistä, se tuntuu ymmärrettävästi parhaalta mahdolliselta hetkeltä kääntää uusi sivu elämässä. Mennyt voidaan nähdä taakkana ja uusi vuosi mahdollisuutena. Vuoden vaihde on oiva ajankohta tehdä tilinpäätöstä, niin töissä kuin omassa henkilökohtaisessa elämässäkin. Missä on onnistuttu, mitä on saatu aikaiseksi ja missä meillä on kehittämisen varaa.

Uudesta vuodesta ei vielä tiedä tänään, muuta kuin sen, että aina elämä yllättää, heittää eteen uutta. Viime vuonna täällä kotikirkon rappusilla puhuin siitä, miten Forssa tarvitsee uusia asukkaita ja lisää lapsia.

Lapsien saaminen ei ole itsestään selvyys ikinä, mutta meidän perheen yllätti tieto jo 3.1 että perheemme yllättävästi kasvaa neljännellä lapsella. Eli minulle tämä kirkon rappusilla puhuminen ja uuden vuoden yllätyksellisyydestä kertominen on todella todellisuutta. Viime vuonna tähän aikaan en tiennyt, että vuodestani iso osa menee raskaana olemiseen, joka vie minulta aina aika kovasti voimia ja näin aikaa on toisinaan riittänyt vain perustehtävistä selviytymiseen. Mutta nyt meillä tuhisee aivan ihana 4kk:n ikäinen uusi kuntalainen ja elämä ison lapsikatraan ja luottamustoimien kanssa on asettunut uomiinsa. Vuosi on kuitenkin ollut monella tapaa hyvin vaativa vuosi ja edellä kerrottu kuvaa tietyllä lailla sitä, miten näin uuden vuoden vaihtuessa me voimme oikeastaan vain toivoa ja luvata.

Vuosi 2014 on ollut meille kuntarakenneselvitystyön osalta esimerkin vuosi yhteistyöstä ja siitä yhteistyön tasosta, jolle meidän on tulevaisuudessa yllettävä. Taaksepäin katsoessa äärimmäisen tärkeä saavutus on ollut se, että monet kaupunkia ja seutukuntaa koskettavat asiat ovat herättäneet aitoa kiinnostusta ja tunteita myös niiden parissa, jotka eivät itseään normaalisti polittisesti aktiivisiksi tunnusta tai kunnan asioista ole kovin kiinnostuneita. Tämä antaa toivoa ja uskoa siihen, että olemme rakentamassa parasta mahdollista yhteistyömallia kasvattamaan alueemme kilpailukykyä sekä taloudellista kannattavuutta. Yhdessä olemme tietoisia siitä, että tulevaisuus työllisyyden ja taloudenhoidossa ei tule olemaan helppoa. Ja ne ovat juuri niitä asioita, jotka takaavat arjen perusturvaa meille kaikille kuntalaisille. Isolla joukolla mietimme linjauksia, missä olemme säästäväisiä ja missä asioissa pystymme pitämään nykyisestä tasosta kiinni. Tämä työ ei ymmärrettävästi ole helppoa.

Tutkiessani tätä puhetta varten sitä, mitä tulee tapahtumaan vuonna 2015 huomasin, että 19. helmikuuta vaihtuu kiinalaisessa kalenterissa Hevosen vuosi Vuohen vuodeksi. Millainen on kiinalaisen kalenterin mukaan Vuohi? Vuohen kerrotaan tavoittelevan helppoa elämää, mutta hän on valmis taistelemaan itsensä ja läheistensä puolesta. Vuohelle ominaista kuitenkin on välttää suuria päätöksiä ja kontrolloitu elämänhallinta tuottaa ajottain tuskaa. Vuohi sysää vastuun muille, jos tehtävän suorittaminen ei palvele hänen intressejään. Vuohella on taipumus tuhlailla eikä niinkään uskoa säästämiseen. Ystävänä Vuohi on kuitenkin vilpitön ja epäitsekäs. Kun Vuohella on läheinen ystäväpiiri, saadaan ympäristöstä ja läheisistä paras mahdollinen hyöty irti. Jotta välttäisimme ne heikkoudet, joita Vuohellakin kuvataan olevan, tulee meidänkin pitää ystäväpiirimme lähellä, olla epäitsekkäitä ja auttaa toisiamme, kun avun tarvetta on. Jotta tämä ystäväpiiri olisi mahdollinen, se tarkoittaa monen vanhan raja-aidan kaatamista sekä uusien näkökulmien että erilaisten ihmisten hyväksymistä, ihan meiltä jokaiselta.

Vuonna 2015 on edessä edelleen taloudellisia haasteita niin julkisella kuin yksityisellä sektorillakin, siitä pitävät taatusti valtionosuus-, sote- ja kuntarakenneuudistus. Taloudellinen liikkumavara on pientä. Asioiden selvittämistä, ajattelemista ja vuoropuhelua tullaan tarvitsemaan, jotta seudun kannalta kyettäisiin muodostamaan mahdollisimman yhtenäisiä mielipiteitä. Siksi meidän tulee tähdätä kohti yhtenäisempää Lounais-Hämettä kuin ikinä ennen ja varmistaa, että meidän äänemme tulee kuulluksi myös jatkossa siellä missä isot päätökset tehdään. Uskon itse vahvasti siihen, että huomiota saadaan myös maakuntiin, kunhan puhumme yhdellä äänellä ja seisomme yhdessä seutuamme koskevien päätöksiemme takana.

Tänä vuonna toivon, että seutumme onnellisuus lisääntyy, pahoinvointi ja yksinäisyys vähenee. Yhteistyöltä toivon arjen turvallisuutta lisääviä tekoja ja sitä, että mietimme armollisesti tekemistemme järkevyyttä ja sitä, lisääkö meidän jokaisen oma toiminta hyvää seudullemme ja toisillemme, aidosti. Itse lupaan kuluvan vuoden aikana kannustaa ja tukea kunnan henkilöstön kanssa yhdessä sitä, että pystymme palvelemaan kuntalaisia aktiivisesti, uusia ideoita huomioiden ja kuntalaisten hyvinvointia sekä välittämistä edistäen. Seurakunnalle esitän parhaimmat kiitokset siitä hyvästä ja tärkeästä työstä mitä te teette järjestämällä hyvin merkittäviä tilaisuuksia, rippikouluja, kerhoja , annatte ruoka-apua niitä tarvitseville ja olette kriisitilanteissa apuna. Tekemistä meillä riittää tulevaan vuoteen monien isoimpien ja pienempien asioiden kanssa. Toisiamme kohtaan voitaisiin koko seudulla luvata suvaitsevaisuutta ja aitoa hyväntahtoisuutta, jonka pohjalta on yhdessä helpompi toimia.

Toivon jokaiselle seutumme kuntalaiselle ja seudulla vierailevalle oikein hyvää uutta vuotta. Toivon onnistumisia, pettymyksistä selviytymistä, tasaista ja turvallista arkea sekä paljon asioita jotka antavat meille aihetta hymyyn.

Kaisan joulutervehdys

Kaisa Lepola eduskuntaan!

Lounais-hämeen viiden kunnan (Forssa, Jokioinen, Tammela, Humppila ja Ypäjä) työväenyhdistykset ovat yksimielisesti asettaneet Kaisa Lepolan seutumme sosialidemokraattien eduskuntavaaliehdokkaaksi.

T


Tykkää ja seuraa Kaisaa Facebookissa